Juridische informatie en privacybeleid


TOEGANG TOT DE SITE

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik is niet-commercieel en afhankelijk van uw aanvaarding van het voorgaande.

 

VRIJWARING

Niets op de websites van Avery Dennison zal onder de rechten van Avery Dennison of enige derde partij worden uitgelegd als verlening van enige licentie of recht, noch per estoppel, implicatie of anderszins.

De informatie op deze server wordt aan iedereen ter beschikking gesteld, maar wij behouden het auteursrecht op alle teksten en grafische voorstellingen. Dit houdt in dat u de tekst en grafische voorstellingen niet mag verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Avery Dennison; de tekst en grafische voorstellingen niet mag wijzigen of hergebruiken voor anderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Avery Dennison; de tekst en grafische voorstellingen op dit systeem niet mag wijzigen of hergebruiken. U mag de informatie voor uw eigen persoonlijke gebruik afdrukken; uitsluitend voor uw eigen persoonlijke gebruik opslaan op uw computer; en in uw eigen documenten verwijzen naar hypertext-documenten op deze server.

Avery Dennison behoudt zich alle overige rechten voor, met inbegrip van het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen. Het is u niet toegestaan onwettig, bedreigend, lasterlijk, schadelijk, kwetsend, obsceen, beledigend, aanstootgevend, pornografisch, bezwaarlijk of profaan materiaal te posten of verzenden, noch enig materiaal dat gedrag zou kunnen zijn of aanmoedigen dat beschouwd zou kunnen worden als een strafbaar feit, wettelijk aansprakelijk kan stellen, of op enige andere wijze de wet overtreedt. Avery Dennison zal zijn volledige medewerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties en rechterlijke bevelen waarin Avery Dennison wordt verzocht of geïnstrueerd de identiteit bekend te maken van personen die dergelijk(e) materiaal of informatie posten, of te helpen bij de identificatie en lokalisatie van deze personen. Avery Dennison doet geen enkele belofte om deze informatie te updaten.

De hierin opgenomen informatie, tekst, grafische voorstellingen en links zijn verstrekt door Avery Dennison of externe serviceproviders ten behoeve van onze klanten. Deze website bevat links naar andere sites. De links zijn slechts opgenomen voor het gemak van gebruikers. Avery Dennison heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die wordt aangetroffen op externe sites die geen onderdeel zijn van Avery Dennison Corporation ('sites van derden'). Links naar sites van derden vormen geen steun, onderschrijving of goedkeuring van deze sites of de inhoud op deze sites. Deze website kan inhoud bevatten die niet afkomstig is van Avery Dennison. Avery Dennison is niet verantwoordelijk voor de inhoud afkomstig van derden.

De naam Avery Dennison Corporation en het logo van Avery Dennison mogen niet zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in advertenties of reclames die verwijzen naar de distributie van de informatie op deze website of informatie waarin wordt doorverwezen naar deze website of andere servers of doorverwezen sites. Avery Dennison en zijn externe serviceproviders geven geen toezeggingen of garanties over de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of geschiktheid van de hierin opgenomen informatie en zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van deze informatie voor enig doel. De informatie wordt geboden zonder verdere bewerking en zonder uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie.

Het materiaal op deze site wordt wettelijk beschermd, onder andere door maar niet beperkt tot de Amerikaanse auteursrechtwet en internationale verdragen. Deze site wordt beheerd en uitgevoerd door Avery Dennison vanuit zijn kantoren in de Amerikaanse staat Californië. Avery Dennison doet geen toezeggingen dat het materiaal op deze site gepast is of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Diegenen die deze site bezoeken vanuit een andere locatie, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetgeving, voor zover van toepassing.

Gebruik de informatie op deze site a.u.b. niet voor formele analyses of schattingen.

AVERY DENNISON WIJST ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE OP DE WEBSITE VERMELDE INFORMATIE OF OP ANDERE SITES WAAROP NAAR DEZE SITE WORDT DOORVERWEZEN, MET INBEGRIP VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOIN GEEN ENKEL GEVAL ZAL AVERY DENNISON AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, VERKOOP OF WINST, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD DIE VOORTVLOEIT UIT TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, HET NIET IN STAAT ZIJN TE GEBRUIKEN, DE NAUWKEURIGHEID OF GESCHIKTHEID OF PRESTATIES VAN DEZE INFORMATIE.

ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE ZIJN ONDERHEVIG AAN DE WETTEN VAN DE AMERIKAANSE STAAT DELAWARE.

 

PRIVACYVERKLARING

We hechten bij Avery Dennison waarde aan onze klanten en doen ons uiterste best om hun privacy te garanderen. Het is belangrijk dat we zorgdragen voor een omgeving waarin onze klanten ervan uit kunnen gaan dat de informatie die ze aan ons verstrekken niet zal worden misbruikt. Elke klant moet met ons zaken kunnen doen zonder dat zijn of haar persoonlijke gegevens daarbij gebruikt worden voor ongerelateerde doeleinden. Dit document bevat richtlijnen die Avery Dennison hanteert om ervoor te zorgen dat alle klantgegevens correct worden behandeld.

 

PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Avery Dennison beschermt het recht van zijn klanten op privacy. In de volgende richtlijnen wordt de omgang met alle klantgegevens beschreven die worden verstrekt via deze website en andere door Avery Dennison beheerde websites.


AVERY DENNISON - RICHTLIJNEN VOOR HET BELEID TEN AANZIEN VAN DE PRIVACY VAN KLANTEN

Wanneer u onze websites bezoekt en de informatie weergeeft, blijft u over het algemeen anoniem. We verzamelen persoonlijke gegevens van bezoekers van onze sites uitsluitend op vrijwillige basis en geven op het moment dat we om de gegevens verzoeken uitleg over de manier waarop deze gegevens worden gebruikt.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

We kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • naam, titel, bedrijf, adres, telefoonnummer
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres
 • overige informatie die u invoert in formulieren op onze website

 

WAT DOEN WE MET DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

We hebben de gegevens nodig om inzicht te krijgen in uw behoeften, u een betere service te kunnen leveren en met name om de volgende redenen:

 • We kunnen de gegevens gebruiken om onze producten en services te verbeteren.
 • We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen om online vragen te beantwoorden, opgevraagde informatie te verstrekken over producten van Avery Dennison, bestellingen te verwerken en verzenden, online marketingaanbiedingen toe te kennen, goedgekeurde links samen te stellen en voor interne marktanalyse.
 • We kunnen periodiek promotionele e-mails verzenden via het door u opgegeven e-mailadres over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of overige informatie waarvan we denken dat deze voor u interessant kan zijn. 
 • We kunnen uw gegevens van tijd tot tijd tevens gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de gegevens gebruiken om deze website aan te passen aan uw voorkeuren.
 • We kunnen de gegevens gebruiken voor de specifieke doeleinden die worden vermeld op de formulieren op deze website.

Indien dit wettelijk verplicht is, zullen we u om uw toestemming vragen alvorens contact met u op te nemen.

 

VERKOPEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN?
We verkopen of leasen geen persoonlijke gegevens aan derden.

Onze servers verzamelen de domeinnamen van bezoekers van onze sites. We gebruiken ook services van derden, zoals Google Analytics, om informatie te verzamelen over bezoekers van onze websites. Deze informatie wordt samengevoegd om het totale aantal bezoeken, de gemiddelde duur van bezoeken, het aantal bekeken pagina's, enzovoort te bepalen. We gebruiken deze informatie om het gebruik van onze site te meten en om de inhoud en kwaliteit van onze site te verbeteren.

[klik hier] Meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens verwerkt. Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen, voert u [deze stappen] uit.

 

BEVEILIGING
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om onbevoegde toegang of onbevoegde openbaarmaking te voorkomen, hebben we fysieke, elektronische en beheerprocedures aangebracht, zodat de gegevens die we online verzamelen veilig zijn.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Deze site kan links naar sites van derden bevatten. We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat we alleen doorverwijzen naar sites die dezelfde strenge normen voor privacy als wij hanteren. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de privacynormen en -praktijken van derden. We raden u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Avery Dennison doet er alles aan om de gegevens van internetbezoekers te beveiligen tegen onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik. De gegevens worden beschermd door beveiligingsmaatregelen van het bedrijf. Deze worden regelmatig herzien.

 

COOKIES

Sommige van onze internetpagina's bevatten cookies die gegevens verzenden en opslaan in uw internetbrowser. Hierdoor kunnen onze servers u herkennen en u sneller relevante pagina's tonen wanneer u de site opnieuw bezoekt. De meeste internetbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat ze geen cookies accepteren, of een bericht tonen wanneer er een cookie naar u wordt verzonden.

 

COOKIES VAN WEBSITES
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons laat weten wie u bent of persoonlijke gegevens toont. Als u ons persoonlijke gegevens toont over uzelf of anderen, beloven we dat we deze veilig, eerlijk en rechtmatig zullen behandelen. We zijn toegewijd aan de bescherming van uw privacy. We zullen u alleen vragen om persoonlijke gegevens wanneer u actief gebruikmaakt van onze online producten of communicatiediensten (bijv.e-mail).WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt. Ze worden algemeen gebruikt om websites effectiever te laten werken. Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw computer tot ze vervallen of u ze uit het cachegeheugen verwijdert (permanente cookies of trackingcode). Dankzij deze cookies beschikken we over informatie over u als u onze website later opnieuw bezoekt.


Voor meer informatie over cookies gaat u naar www.allaboutcookies.org.  Hoe gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies om:
• indien nodig een veilige online omgeving te bieden;
• de gebruikerservaring te verbeteren door inloggegevens te onthouden;
• de prestaties van websites bij te houden, zodat we het gebruiksgemak van de website kunnen verbeteren en u een betere online ervaring kunnen bieden.

 

U een betere online ervaring bieden en de prestaties van een website bijhouden
We gebruiken de volgende typen cookies om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers onze online services gebruiken en om te bepalen hoe we deze services kunnen verbeteren. Een cookie kan ons bijvoorbeeld duidelijk maken dat veel bezoekers het in een bepaalde fase van een proces opgeven. We kunnen deze informatie vervolgens gebruiken om die stap voor al onze klanten eenvoudiger te maken.

 

Type cookie

Doel

Sessiecookie

Vervalt aan het einde van de sessie:

Wordt gebruikt om het sitegebruik en de lengte van het bezoek te registreren.

Slaat uw gebruikersnaam en wachtwoord op voor bepaalde delen van de site, plus informatie over uw account. Houdt u ingelogd gedurende uw bezoek.

 Trackingcode

Bevat geen persoonlijke gegevens


Houdt bij vanaf welke locatie een bezoek begint, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke link werd geklikt, welk zoekwoord werd gebruikt en waar de bezoeker zich bevond toen hij of zij de website bezocht.

Registreert het aantal bezoeken en de duur van het eerste, vorige en huidige bezoek.

Onthoudt (indien geselecteerd) gebruikersnaam en wachtwoord voor de Avery Dennison-website die u bezoekt.

Onthoudt of u al eerder het softwareregistratieformulier hebt ingevuld.


U kunt cookies van onze websites verwijderen. U wordt dan niet meer herkend en wordt de volgende keer dat u een website bezoekt, gezien als iemand die de website voor het eerst bezoekt. U wordt tevens opnieuw gevraagd naar uw cookievoorkeuren.

 

BENT U BLIJ DAT WE COOKIES GEBRUIKEN?
Sommige functies zijn ontwikkeld om u een betere online ervaring te bieden en werken alleen als we cookies gebruiken. Als u deze website blijft gebruiken, stemt u daarmee in met het gebruik van alle cookies op onze website. U kunt u op elk moment bedenken. Houd er wel rekening mee dat bepaalde 'essentiële' cookies ervoor zorgen dat onze klanten zonder problemen kunnen gebruikmaken van sommige van onze websites over Office and Consumer Products en hun producten kunnen ontwerpen en opslaan. We gebruiken cookies alleen voor het meten van de prestaties van onze websites en de regelmaat van websitebezoeken. Cookies op onze website over Office and Consumer Products worden gebruikt om de accountgegevens te onthouden wanneer deze website van Avery Dennison wordt bezocht. Als u cookies verwijdert, houdt dat in dat u bij elk bezoek opnieuw moet inloggen.

 

AFMELDEN
We vinden dat onze klanten het recht moeten hebben om de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in onze databases te weigeren. De klantrecords van personen die hebben verzocht dat hun persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor toekomstige mailings worden in onze database gemarkeerd, zodat met deze personen geen contact zal worden opgenomen.

Klanten kunnen op de volgende manieren een verzoek indienen om hun naam en klantgegevens te verwijderen:

 • Klanten van Office and Consumer Products bellen met het Avery Dennison Customer Service Centre, maandag tot en met vrijdag, van 10:00 uur tot 16:00 uur.
 • Klanten van Materials and RBIS nemen contact op met Marketing Communications. De contactgegevens vindt u in de laatste mailing die u van hen hebt ontvangen.


Avery Dennison - Klantgegevens

Avery Dennison verzamelt klantgegevens wanneer klanten:

 • Het Avery Dennison Customer Service Center (CSC) bellen. Wanneer klanten bellen met het CSC, vragen we hen om hun naam, adres, telefoonnummer en overige gegevens, zodat we hen in de toekomst beter van dienst kunnen zijn. Dankzij deze gegevens kunnen we eenvoudiger met onze klanten communiceren, aangezien we klanten sneller en efficiënter kunnen identificeren.
 • Reageren op marketingcampagnes (d.w.z.advertenties, enquêtes, aanbiedingen, enzovoort). Deze klantgegevens worden op vrijwillige basis verzameld. In de meeste gevallen kunnen klanten kiezen om hun naam te verwijderen door bij de betreffende optie in de enquête een vinkje te zetten.

 

E-mailprocessen

We communiceren alleen via e-mail wanneer klanten ons hiervoor toestemming hebben gegeven. Daarnaast bieden we klanten later de mogelijkheid om hun e-mailadres uit de lijst of database van Avery Dennison te verwijderen. We vermelden voor klanten altijd een e-mailadres, postadres en telefoonnummer waarmee klanten contact met ons kunnen opnemen.

 

WAT ALS U HELEMAAL GEEN INFORMATIE WENST TE ONTVANGEN?

ALGEMEEN
Als u liever helemaal geen informatie ontvangt over de activiteiten, producten en services van Avery Dennison, kunt u dit aangeven via het onderstaande e-mailadres. Voeg bij uw verzoek een scan van een identiteitsbewijs toe.

E-MAILSERVICES
Avery Dennison hecht belang aan het verstrekken van elektronische services, omdat we klanten, potentiële klanten en websitebezoekers dankzij e-services snel en eenvoudig informatie kunnen bieden. Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van communicatie via e-mail, waar van toepassing, geeft u Avery Dennison toestemming om uw e-mailadres voor dat doeleinde te gebruiken.

 

VRAGEN
Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Avery Dennison Corporation
T.a.v.: Corporate Communications
E-mail: dataprivacy@averydennison.com


WIJZIGINGEN 
Avery Dennison kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina te updaten. Dit beleid is van kracht sinds 14 januari 2013.

 

HANDELSMERKEN

Avery, Avery Dennison, het logo 'A' en alle andere merken, productnamen en codes van Avery Dennison zijn handelsmerken van Avery Dennison Corporation.  Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Persoonsnamen en bedrijfsnamen en andere gegevens in getoonde voorbeelden zijn fictief.  Elke gelijkenis met bestaande namen en adressen is toevallig.