De Avery Dennison Foundation en sociale verantwoordelijkheid voor het bedrijf

Samenlevingen helpen waarin Avery Dennison-werknemers wonen en werken.

De Avery Dennison Foundation bevordert onderwijs, duurzaamheid en emancipatie van vrouwen in de samenlevingen waar Avery Dennison-werknemers wonen en werken en stimuleert de betrokkenheid van werknemers op een inventieve en innovatieve wijze. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven voor de mensen in de samenlevingen verbeterd.

Onderwijs

Financieringen in opleiding bieden geld voor opleidingsverbeteringen voor lagere scholen, middelbare scholen, vervolgopleidingen en/of beroepsopleidingen. Dit is gericht op STEM (science, technology, engineering en mathematics (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) of grafische en visuele kunsten. Deze financieringen bieden services aan bevolkingen die normaal gesproken niet voldoende worden bediend vanwege geslacht, socio-economische status of geografie.

InvEnt- Spirit of Invention

Het doel van het Avery Dennison InvEnt Scholarship Program is inventiviteit, innovatie en uitmuntendheid te erkennen en belonen bij goed presterende studenten die een studie volgen op het gebied van wetenschap, engineering en technologie aan bepaalde instellingen voor hoger onderwijs in China en India. De Avery Dennison Foundation heeft het programma ontwikkeld om studenten aan te moedigen na hun afstuderen opleidingskansen na te streven op deze gebieden. Dit doet de stichting door studenten te helpen met het financiële plaatje voor hun studie aan een universiteit, en door trainingsmogelijkheden en afspraken te bieden bij Avery Dennison-kantoren. Over het algemeen heeft het programma als doel de ontwikkeling van talent en human resources te cultiveren, creativiteit te bevorderen en jonge mensen in China en India te inspireren om inventief te zijn.

V.VS Scholars Program

Avery Dennison V.VS Scholars Program

Het Scholars Program biedt erkenning voor academische prestaties en potentieel van de zonen en dochters van onze werknemers en helpt hen een studieplek te krijgen. Het programma is opgezet in 1977 en sindsdien heeft het programma meer dan 550 studenten in de Verenigde Staten geholpen bij vervolgopleidingen. Dit studiebeursprogramma wordt beheerd door Scholarship Management Services, een afdeling van Scholarship America. Als ouder zijnde is het een mooi moment als uw kind gaat studeren. De Avery Dennison Foundation is er trots op te kunnen helpen bij deze momenten.

Duurzaamheid

Financieringen voor duurzaamheid bieden directe ondersteuning voor projecten die zijn gericht op het behouden van de natuurlijke omgeving en die bijdragen aan het sociale, milieu- en economische welzijn van samenlevingen.

The Rainforest Alliance

The Avery Dennison Foundation announced a $600,000 grant to the Rainforest Alliance to foster best practices in forestry management, create jobs and increase access to sustainably-managed forest products in Honduras. The Rainforest Alliance works to curb deforestation in Honduras and throughout the world by providing farmers and forest managers with sustainable alternatives to forest destruction.

Empowerment van vrouwen

Financieringen voor de empowerment van vrouwen bieden directe ondersteuning voor projecten die zijn gericht op gelijkheid van geslacht, gelijkheid en kansen in Avery Dennison-samenlevingen.

business for social responsibility

Business for Social Responsibility

De Avery Dennison Foundation heeft het HERHealth-initiatief van Business for Social Responsibility in India ondersteund om vrouwen met een laag inkomen de mogelijkheid te bieden om bij wereldwijde toeleveringsketens te werken via op werkplekgebaseerde programma's.

world memon organization

World Memon Organization

De Avery Dennison Foundation heeft de Pakistaanse afdeling van de World Memon Organization ondersteund om apparatuur te kopen en vrouwen training te bieden voor naaien en borduren, zowel op commercieel als op huiselijk niveau, zodat ze een inkomen kunnen verdienen.

Een financiering aanvragen

De Avery Dennison Foundation ondersteunt organisaties zonder winstoogmerk en niet-gouvernementele organisaties in markten waarin onze werknemers wonen en werken. Ongeacht de locatie maken financieringen deel uit van onze strategische schenkingen voor opleiding, duurzaamheid en empowerment van vrouwen. De stichting accepteert het hele jaar door financieringsaanvragen en neemt elk kwartaal beslissingen over financieringen.

De Avery Dennison Foundation-blog

 

Volg onze laatste inspanningen voor samenlevingen via de Avery Dennison-blog en lees verhalen die zijn geschreven door onze directrice, Alicia Procello.

 

Werknemers in de samenleving

Avery Dennison-werknemers over de hele wereld bieden vrijwillig hun tijd en talent aan om sociale en materiële behoeften in hun samenlevingen aan te pakken.

Community Investment Teams (CIT's) bestaan uit Avery Dennison-werknemers die graag een positief verschil willen maken in onze lokale samenleving. Wereldwijd beschikken we over meer dan 50 CIT's die bestaan uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen voor betrokkenheid en werven nog meer vrijwilligers om de samenlevingen rondom onze faciliteiten te helpen verbeteren.

Stimuleren tot betrokkenheid bij de community. Inspireren tot een belofte van menselijkheid. De Model Integrity and Social Responsibility Leadership Excellence Award wordt uitgereikt door de Avery Dennison Foundation om werknemers van Avery Dennison wereldwijd erkenning te geven voor hun inzet voor de samenleving als vrijwilliger en om anderen aan te moedigen hun voorbeeld te volgen. Deze prijs is in het leven geroepen ter ere van de voormalige voorzitter van Avery Dennison, president en CEO, H. Russell Smith, die zich actief heeft ingezet voor de samenleving. De ontvangers van deze prijs dragen de waarden en leiderschapsprincipes van Avery Dennison uit en zijn het levende voorbeeld van de bedrijfsvisie om mensen te inspireren een intelligentere en duurzamere wereld te maken.

werknemers in de samenleving

Het Avery Dennison Foundation-verhaal

Wereldwijde beurs in de spotlight: Project Hope Schools

De Avery Dennison Foundation werkt samen met het initiatief Project Hope van The China Youth Development Foundation om financiering en ondersteuning te bieden voor scholing in arme gebieden in China. Momenteel ondersteunen/financieren we 3 scholen in China.  Net zoals de China Youth Development Foundation vinden wij dat door ervoor te zorgen dat kinderen in landbouwgebieden naar kwalitatief goede lagere scholen kunnen gaan, dit een positieve invloed heeft op hun leven en op de gehele samenleving. Ons bedrijf en onze werknemers leveren in China een betekenisvolle bijdrage door scholen in plattelandsgebieden te herbouwen.

Portret van Helen Sahi

Alicia Procello
President, Avery Dennison Foundation

De Avery Dennison Foundation zet zich in voor het welzijn van samenlevingen. Onze visie is om mensen te inspireren voor een intelligentere en duurzamere wereld te zorgen.

Deze visie zorgt ervoor dat we ons inzetten voor scholings- en duurzaamheidsinitiatieven in veel samenlevingen waarin onze werknemers wonen, leren en werken.

In samenwerking met organisaties zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties en scholen moedigen we onze werknemers aan om hun tijd te doneren om de kwaliteit van leven voor de mensen in hun samenlevingen te verbeteren.

De afgelopen jaren is ons wereldwijde financieringsprogramma uitgebreid in China, India en Brazilië. Het doel van deze financieringen en programma's is in die landen het leven van studenten en gezinnen die in de buurt van Avery Dennison-faciliteiten wonen te verbeteren.

We moedigen al onze werknemers in de V.VS, China, India en Brazilië aan om projecten in hun samenlevingen te vinden die de moeite waard zijn, financieringen aan te vragen en samen met lokale teams die resources in te zetten om ervoor te zorgen dat het project een succes wordt. Gevolmachtigden van de Foundation en werknemers geven graag meer informatie over de bevindingen van het leiderschap op het gebied van deze inspanningen.

Met vriendelijke groet,

Alicia Procello