Avery Dennison Corporate / An Unlikely Alliance

Een onverwachte samenwerking Waarom gebruikers van papier en kopers van papier grote invloed kunnen hebben op bosbehoud

"Er bevindt zich een dunne lijn tussen de noodzaak van bosbehoud en de grote rol die ze spelen als resource voor onze economie.""

*Dit artikel is oorspronkelijk verschenen als blogpost voor de Rainforest Alliance.


Deze week komen leiders op het gebied van wereldwijde bosbouw samen in Vancouver in Canada voor de algemene vergadering van de Forest Stewardship Council* (FSC®), het vrijwillige certificeringsprogramma voor duurzaam bosbeheer. Personen uit de sector, ngo's zoals de Rainforest Alliance, overheidsinstellingen en anderen bespreken hoe verantwoord bosbeheer en conservatiepraktijken kunnen worden bevorderd, en zullen gezamenlijk tot besluiten komen over behoud en onderhoud van de bossen over de hele wereld.

Het is niet eenvoudig. Er bevindt zich een dunne lijn tussen de noodzaak van bosbehoud en de grote rol die ze spelen als resource voor onze economie.

We horen het te weten.

Avery Dennison geeft elk jaar meer dan een miljard dollar uit aan papier om onze producten (zoals de voor- en achterkant van zelfklevende labels) te kunnen produceren. Een duurzame toevoer van papier is daarom essentieel voor ons bedrijf. We zijn ons ook bewust van de onmisbare ecologische rol die bossen spelen bij het absorberen en opslaan van koolstofdioxide, dat zich anders ophoopt in de atmosfeer en de opwarming van de aarde verergert. We zijn een bedrijf, maar we zijn ook mensen die een bloeiende samenleving voor ogen hebben met natuurlijke resources die worden beschermd voor toekomstige generaties.

We hebben in veel opzichten een unieke positie om dit evenwicht in stand te houden. We scheppen aan de ene kant mogelijkheden om een sterk en winstgevend bedrijf op te bouwen, maar willen ook onze verantwoordelijkheid nakomen en verantwoord omgaan met onze planeet. Eén van de manieren om bossen te beschermen, is de vraag naar producten uit duurzame bosbouw te verhogen. Hierdoor worden de desastreuze gevolgen voor het milieu van traditionele bosbouw beperkt.

Wanneer ook andere bedrijven die een enorme hoeveelheid papier inkopen kiezen voor papier met FSC®-certificering, kunnen we door onze acties de beschikbaarheid en het gebruik van papier met FSC-certificering bevorderen en daarmee ook duurzaam bosbeheer. Van de bijna 900.000 ton papier die we in 2016 inkochten, had 45% een FSC-certificering. 5% had een certificering van het Programme for the Endorsement of Forest Certification en 28% had een laag risico met betrekking tot belangrijke criteria, zoals bosconversie en traditionele en civiele rechten. We streven ernaar vanaf 2025 100% gecertificeerd papier te gebruiken, waarvan 70% gecertificeerd is door de Forest Stewardship Council. Wanneer er meer gecertificeerd papier wordt gebruikt, worden ook de kosten in de gehele sector gelijkgetrokken, waardoor de aankoop van verantwoord papier verder zal toenemen. We werken nauw samen met de Rainforest Alliance om deze mijlpaal te realiseren.

We realiseren ons dat we onze invloed kunnen en ook op andere manieren moeten gebruiken, zoals de bescherming van bosgebieden die voor andere zaken dan papierproductie worden gebruikt.

Sinds 2016 steunen we de Appalachian Woodlands Alliance, een partnerschap tussen de Rainforest Alliance en anderen om kleine landbezitters in het zuidwesten van de VS voorlichting te geven over het belang van FSC-praktijken, waarbij zij nog steeds geld verdienen met hun land, maar wel via gecontroleerde, duurzame kappraktijken. Southeast Appalachia, dat delen van de Amerikaanse staten Kentucky, Noord-Carolina, Tennessee en Virginia beslaat, is rijk aan kleine bosgebieden die sinds generaties in handen zijn van verschillende families. Boseigenaren in de Appalachen kapten van oudsher slechts één of twee keer in hun leven hout, bijvoorbeeld wanneer hun kind naar de universiteit ging of als ze met pensioen gingen.

Eigenaren worden echter steeds vaker in de verleiding gebracht om hun land aan ontwikkelaars te verkopen. Deze ontwikkelaars kappen grote rijen bomen die gebruikt worden voor nieuwbouw of de productie van meubels.  Als de bossen verdwijnen, verdwijnen veel onvervangbare zaken (op het gebied van milieu, economie en cultuur) ook.  

Het is moeilijk om hierin verandering aan te brengen. Hiervoor moet contact worden gelegd met elke eigenaar en worden aangetoond dat het duurzaam beheren en kappen van bosgebied net zo'n goede omzet geeft als traditioneel houthakken. Meer bosgebied met FSC-certificering is altijd een goede zaak, ongeacht het type bos. We spelen een rol, binnen en buiten ons bedrijf, om zorg te dragen voor de toekomst van onze bossen.

*De Rainforest Alliance is een van de oprichters van de Forest Stewardship Council en is een certificeringsorgaan voor producten met het FSC-logo.

 

Meer informatie over onze toewijding aan duurzaamheid leest u op www.sustainability.averydennison.com

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Avery Dennison. Volg ons op sociale media.

Meld u aan voor updates van Avery Dennison

Hier blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Delen