Avery Dennison Corporate / Witnessing the Gift of Education in Rural Vietnam

Het nut van onderwijs op
het platteland van Vietnam

Onze steun voor Room to Read en de leerlingen van de Da Bien-school

Het meisje dat mij een hand gaf, was misschien acht jaar oud. Ze staarde naar de grond en trilde van de zenuwen. En hoewel ze me plichtmatig naar de toegangspoort van haar nieuwe dorpsschool leidde, zoals iemand haar verteld had te doen, was het overduidelijk dat ze veel liever ergens anders wilde zijn. Toen ik een aantal volwassenen hier later naar vroeg, begonnen ze te lachen en zeiden ze dat ik het niet persoonlijk moest opvatten: “Ze heeft alleen nog nooit iemand gezien die niet Vietnamees is."

Hoewel de armetierige boerderijtjes en slechte landwegen in de provincie Long An me al hadden voorbereid, vertelde de reactie van dit meisje me veel over de afzondering van de plattelandsbevolking van Vietnam en hun behoefte aan onderwijs.

Room to Read

Gelukkig begonnen mijn kleine gidsje en de andere leerlingen van de school in het district Tan Thanh zich al snel meer op hun gemak te voelen bij hun bezoekers van Avery Dennison. We waren naar Vietnam gereisd om de opening van de door Room to Read gebouwde bibliotheek te vieren, een project dat gefinancierd was met een toelage van de Avery Dennison Foundation. Om het ijs te breken werden we ingedeeld in groepjes met kinderen en moesten we een verhaal maken van losse woorden die door elkaar waren gehusseld. Het doel was om als groep de woorden in de juiste volgorde te zetten, in de wetenschap dat we moesten afsluiten met het Vietnamese equivalent van 'en ze leefden nog lang en gelukkig.' De kinderen vonden het hilarisch dat ik hun taal niet sprak, en ik vond het heerlijk om hun enthousiasme en vindingrijkheid te zien. Door ons gelach, die universele taal, sloten we al snel vriendschap en wisten we de opdracht te volbrengen.

Later gaf een tienjarig meisje me een rondleiding door de bibliotheek. Langzaam, en met ernstige blik, wees ze me op de kaarten, de boeken en het andere lesmateriaal, georganiseerd op klasniveau. Ze was overduidelijk erg trots en men kon zien dat deze spullen veel voor haar betekenden. Ik kreeg de indruk dat er maar weinig kinderen waren die niet genoten van het onderwijs dat ze kregen op de Da Bien-school.

Room to Read

Mijn ervaring in Vietnam afgelopen oktober was slechts een van de redenen dat ik onze samenwerking met Room to Read zo bijzonder vind. De organisatie is zeer bedreven in het samenbrengen van donateurs en de mensen die baat hebben bij die hulp; en belangrijker nog, haar staat van dienst is indrukwekkend. Bij de Avery Dennison Foundation willen we resultaten zien, en de inspanningen van Room to Read om geletterdheid in Azië te verbeteren spreken voor zich.

Het verbeteren van het onderwijs in plaatsen zoals het rurale Long An is een belangrijk aspect van de missie van de Avery Dennison Foundation, maar daarnaast is het een diepgewortelde waarde bij onze werknemers. Dat geldt met name in Azië, heb ik ontdekt, waar veel werknemers – van wie sommigen zelf van het platteland komen – ernstig begaan zijn met het aanpakken van armoe en ongelijkheid. Onze donaties worden vooral ingegeven door onze werknemers 'ter plekke' in de landen waar Avery Dennison gevestigd is, en dat gold met name voor onze hulp aan Room to Read. De leden van het lokale Avery Dennison-team vonden het fantastisch om in een klein busje te worden gepropt en vijf uur lang te rijden naar Tan Thanh om de leerlingen te ontmoeten en de school te zien.

Room to Read

In mijn werk krijg ik veel data onder ogen. Data zijn belangrijk. Maar wat me uiteindelijk motiveert, zijn mijn ervaringen met de mensen die we hopen te helpen met onze donaties. Mijn bezoek aan de Da Bien-school, en die twee kleine meisjes die ik mocht ontmoeten, zal ik niet snel vergeten. Ze zijn even exemplarisch voor het werk van Room to Read als data of casestudy's.

Bij de Avery Dennison Foundation zijn we trots op onze steun aan Room to Read. We hopen dat de leerlingen van de Da Bien-school hun nieuwe bibliotheek als springplank zullen gebruiken om hun levensverhalen op te schrijven – verhalen die we misschien nooit voor mogelijk hadden gehouden, en die natuurlijk eindigen met 'en ze leefden nog lang en gelukkig.'"

 

Voor meer informatie over de Avery Dennison Foundation gaat u naar averydennison.com/foundation.

Wilt u meer weten over Room to Read, ga dan naar roomtoread.org.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Avery Dennison. Volg ons op sociale media.

Meld u aan voor updates van Avery Dennison

Hier blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Delen