AVG-verklaring

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking in alle lidstaten van de Europese Unie (EU). De AVG zal gevolgen hebben voor iedere organisatie die de persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt. De AVG versterkt en harmoniseert de bestaande rechten in verband met gegevensbescherming voor personen in de Europese Unie.

Avery Dennison hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens van onze werknemers, contractanten, klanten en verkopers in de EU, ongeacht waar die gegevens worden verwerkt.  We hebben een robuust beveiligingsprogramma en een reeks vastgestelde interne beleidslijnen, processen en werkwijzen in onze hele organisatie om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens van EU-individuen op de juiste manier worden verwerkt en beschermd in onze informatiesystemen.

Bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van EU-individuen:

● Zorgen we ervoor dat er een legitieme zakelijke reden is om de gegevens te verzamelen

● Zorgen we ervoor dat we toestemming hebben om de gegevens te verzamelen en te gebruiken (indien nodig)

● Beperken we de verzameling, opslag en gebruik van de gegevens alleen tot in de mate waarvoor er een zakelijke reden en toestemming is

Hieronder volgen enkele hoogtepunten van hoe Avery Dennison zorgt voor de naleving van de AVG:

● Actieplan in geval van een gegevenslek: In het geval van een gegevenslek die van invloed kan zijn op de beveiliging van persoonlijke gegevens van medewerkers, klanten of verkopers, zullen we stappen ondernemen om de autoriteiten van de EU binnen 72 uur na ontdekking van het incident op de hoogte te stellen.

● Impactbeoordeling gegevensbescherming: Bij het opstarten van nieuwe projecten of producten, het implementeren van nieuwe software of bij de onboarding van nieuwe verkopers die persoonsgegevens van EU-individuen kunnen verwerken, zullen we de impact op de gegevensprivacy beoordelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd in alle systemen of processen die worden beheerd door Avery Dennison.

● Rechten gegevenssubject: We begrijpen dat iedereen die zaken met ons doet, mogelijk vragen heeft over de soorten persoonlijke gegevens die Avery Dennison over hen verwerkt. Als u een verzoek wilt indienen over de persoonsgegevens die Avery Dennison verwerkt, klikt u hier om uw verzoek in te dienen.

Als u vragen over Avery Dennison en de AVG hebt, raadpleegt u onze veelgestelde vragen of neemt u contact op met GDPR.info@averydennison.com.