Richtlijnen voor fondsenwerving voor de Avery Dennison Foundation

De Avery Dennison Foundation ondersteunt organisaties zonder winstoogmerk en niet-gouvernementele organisaties in markten waarin onze werknemers wonen en werken. Alle financieringen die we verstrekken komen, ongeacht de locatie, ten goede van strategische schenkingen voor opleiding, duurzaamheid en de emancipatie van vrouwen. De stichting accepteert het hele jaar door financieringsaanvragen en neemt elk kwartaal beslissingen over financieringen.  Organisaties die in aanmerking willen komen voor financiering door onze stichting, moeten een project- of programmaplan voorleggen dat voldoet aan een of meer van de volgende criteria:

 

Criteria voor onderwijsfinanciering:

 • Services bieden aan bevolkingsgroepen die deze normaal gesproken niet voldoende krijgen vanwege geslacht, socio-economische status of geografie.

 • Onderwijsverbeteringen bieden aan basisscholen, middelbare scholen, scholen voor beroepsonderwijs en/of scholen voor hoger onderwijs.

 

Criteria voor duurzaamheidsfinanciering:

 • Directe ondersteuning bieden voor projecten die zijn gericht op het behouden van de natuurlijke omgeving en die bijdragen aan het sociale, milieu- en economische welzijn van samenlevingen.

 • Voorlichting geven over verantwoorde omgang met het milieu, met name als het gaat om materiaaltechnologie. Voorbeelden zijn energie- en waterbesparing, afvalvermindering, recycling, duurzame bosbouw, duurzame verpakkingen, productveiligheid en zuinige omgang met resources.

   

Criteria voor financiering met betrekking tot de emancipatie van vrouwen:

 • Directe services bieden ter bevordering van gelijkheid, gelijke kansen en betere levenskwaliteit van vrouwen.

 • Oprechte betrokkenheid van vrouwen en/of leden van de betreffende gemeenschap bij het ontwerp en de implementatie van het project.

 

We verstrekken geen financiering voor:

 • Conferenties, inzamelingsacties en bijzondere evenementen.

 • Organisaties die een persoon of groep discrimineren op grond van leeftijd, politieke overtuiging, ras, nationaliteit, etniciteit, geslacht, handicap, seksuele voorkeur of godsdienst.

 • Afzonderlijke studiebeurzen, stipendia, fellowships, reisbeurzen, enzovoort.

 • Organisaties met winstoogmerk of ondernemingen.

 • Overheidsorganen.

 • Sportteams of initiatieven voor geldinzameling.

 • Religieuze groepen voor religieuze doeleinden.

 • Politieke organisaties, kandidaten, stemmingen of andere politieke activiteiten.

 • Institutionele schenkingen.