Juridische informatie en privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 16 juni 2020
Avery Dennison respecteert uw recht op privacy.  In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.  Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonlijke informatie die we via onze website verzamelen op https://www.averydennison.com/en/home.html ('Website').

Als u vragen of opmerkingen over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens hebt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Wat doet Avery Dennison?
Avery Dennison produceert en distribueert grafische displays, labeling- en verpakkingsmaterialen, grafische decoraties voor de detailhandel en RFID-tags die bedrijven over de hele wereld gebruiken om klanten aan te trekken en hun voorraad efficiënt te beheren. U ziet onze producten praktisch overal; ze zijn de rode draad in de structuur van wereldwijde handel.

Raadpleeg voor meer informatie over Avery Dennison het gedeelte 'Over ons' op onze website op https://www.averydennison.com/en/home/about-us/our-brand.html.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Avery Dennison en waarom?
De persoonlijke gegevens die we mogelijk over u verzamelen, vallen in de volgende categorieën:

Gegevens die u vrijwillig verstrekt

Bij bepaalde delen van onze Website kan u worden gevraagd om vrijwillig persoonlijke gegevens te verstrekken: we kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw contactgegevens (waaronder uw naam, titel, bedrijf, adres, telefoonnummer en e-mailadres) op te geven. We zullen deze gegevens gebruiken voor de onderstaande doeleinden:

 • om onze producten en diensten te verbeteren;
 • om online vragen te beantwoorden, opgevraagde informatie te verstrekken over producten van Avery Dennison, bestellingen te verwerken en verzenden, online marketingaanbiedingen toe te kennen, goedgekeurde links samen te stellen en voor interne marktanalyse;
 • om periodiek promotionele e-mails verzenden via het door u opgegeven e-mailadres over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of overige informatie waarvan we denken dat deze voor u interessant kan zijn;
 • om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de gegevens gebruiken om deze website aan te passen aan uw voorkeuren; en
 • voor de specifieke doeleinden die worden vermeld op de formulieren op deze website.

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen.  In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie die we automatisch verzamelen, kan met name informatie zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, ruime geografische locatie bevatten (bijvoorbeeld locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie.  We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen uw apparaat en onze website, inclusief de pagina's die u hebt bezocht en de links waar u op hebt geklikt.

Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers die onze Website bezoeken beter begrijpen en achterhalen waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze Website voor hen van belang is.  Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren.

Sommige van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke traceertechnologie, zoals hierna wordt toegelicht onder het kopje 'Cookies en soortgelijke traceertechnologie' hieronder.

In het algemeen zullen we de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of voor doeleinden die we aan u uitleggen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen.  We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die wij hebben aangegeven (zoals archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden), indien en wanneer dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met wie deelt Avery Dennison mijn persoonlijke gegevens?
We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • onze groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners die ons voorzien van gegevensverwerkingsdiensten (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de levering van, het bieden van functionaliteit aan of helpen bij het verbeteren van de beveiliging van onze website), of die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of die aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen.
 • elke competente rechthandhavingsinstantie, toezichthoudende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij van wie wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • een echte of potentiële koper (en zijn of haar agenten en adviseurs) in verband met enige daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig onderdeel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij of zij uw persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze Privacyverklaring;
 • enige andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Juridische basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens (alleen EER-bezoekers)
Als u een bezoeker uit de Europese Economische Ruimte bent, hangt onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke gegevens af van de betreffende persoonlijke gegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. 

Doorgaans zullen wij echter alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen (i) wanneer we uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u te sluiten, (ii) wanneer de verwerking in ons rechtmatige belang is en niet wordt geprevaleerd door uw rechten, of (iii) wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen.  In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of anderszins persoonlijke informatie nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als we u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of om een contact met u uit te voeren, zullen we dit op het relevante moment duidelijk maken en u adviseren of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens verplicht is of niet (en u informeren over de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt). 

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij), dan zullen we dit doen om onze diensten uit te voeren en met u te communiceren, voor zover dit nodig is, om onze diensten aan u te verlenen en voor onze rechtmatige commerciële belangen, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van onze diensten, het ondernemen van marketinginspanningen of het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten.  We hebben mogelijk andere legitieme belangen en, in voorkomend geval, zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen of verder nog informatie nodig hebt over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder het kopje 'Contact met ons opnemen' hieronder.

Cookies en soortgelijke traceertechnologie
We gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologie (tezamen 'Cookies') om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken, inclusief op uw belangstelling gebaseerde reclame.  Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom en hoe u cookies kunt beheren.

Hoe houdt Avery Dennison mijn persoonlijke gegevens veilig?
We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen.  De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Avery Dennison heeft een uitgebreid beveiligingsprogramma dat is gericht op de bescherming van persoonlijke informatie.

Internationale gegevensdoorgiften
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waarin u woont.  Deze landen kunnen wetten voor gegevensbescherming hebben die verschillen van de wetten in uw land.

Onze Websiteservers bevinden zich met name in de VS en onze groepsmaatschappijen en externe serviceproviders en partners zijn wereldwijd actief.  Dit betekent dat wanneer wij uw persoonlijke informatie verzamelen wij deze in elk van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om te vereisen dat uw persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze omvatten het implementeren van bindende bedrijfsvoorschriften en de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen, die van alle groepsmaatschappijen eisen dat zij persoonlijke informatie die zij verwerken van de EER beschermen in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Gegevensbewaring
We bewaren persoonlijke informatie die we van u verzamelen, waar we een permanente legitieme zakelijke behoefte aan hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u te voorzien van een door u gevraagde dienst of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten). 

Wanneer er geen blijvende legitieme zakelijke noodzaak is om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie opslaan en deze isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Uw rechten inzake gegevensbescherming
Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, beschikt u over de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of een verzoek wilt indienen voor de verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje 'Contact met ons opnemen' hieronder. 
 • Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, aan ons vragen de verwerking te beperken van uw persoonlijke gegevens of vragen om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje 'Contact met ons opnemen' hieronder.
 • U hebt het recht om zich op elk gewenst moment af te melden van marketingcommunicatie die wij u toesturen.  U kunt dit recht uitoefenen door op de link 'uitschrijven' of 'afmelden' te klikken in de marketingmails die u van ons ontvangt.  Neem contact met ons op via de contactgegevens onder het kopje 'Contact met ons opnemen' hieronder om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals marketing via de post of telemarketing).
 • Ook als we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, kunt u op elk gewenst moment uw toestemming intrekken.  Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die we voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere redenen voor rechtmatige verwerking dan toestemming.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.  Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (zijn hier beschikbaar).

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Updates van deze Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring updaten, zullen we gepaste maatregelen nemen om u op de hoogte te houden, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen.  We zullen om uw toestemming voor alle belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring vragen, indien en wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze Privacyverklaring te controleren.  

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens hebt, neem dan contact met ons op via dataprivacy@averydennison.com.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of een verzoek wilt indienen om deze te verwijderen, vul dan ons formulier Toegangsrechten van gegevenssubjecten in.

De gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens is Avery Dennison Inc.